Ara

F.Ü. Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel

FÜKÇAM' ın amacı, kadının toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güçlendirilmesi ve toplumsal adaletin sağlanması çerçevesinde kadının sosyal statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Kadın sorunlarının kaynağı olan temel problemleri etik ve insani değerler ekseninde ele almaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bilim üreten, felsefe yapan, sanatla uğraşan medeniyet kurucu temel unsur olarak kadının öznesi olacağı medeniyet çalışmaları gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Bu doğrultuda, bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak ve desteklemektir.

06.10.2021 13:14

Hızlı Erişim